Nawadnianie ogrodów i terenów zieleni

Do nawadniania terenów zieleni używa się:
• zraszaczy wynurzalnych
• mikrozraszaczy
• linii kroplujących
• kroplowników indywidualnych
• systemów nawadniania dokorzeniowego

O tym, które z wymienionych powyżej urządzeń znajdzie zastosowanie w projektowanym systemie nawadniającym decyduje szata roślinna danego obiektu.

 

 

Zraszacze wynurzalne
Zraszacze wynurzalne znajdują zastosowanie przy nawadnianiu trawników. Zraszacz instalowany jest w gruncie na głębokości równej jego wysokości, dzięki czemu góra zraszacza znajduje się równo z poziomem terenu. Wynurzalna część wysuwa się z obudowy, pod wpływem ciśnienia wody tylko na czas podlewania. Dzięki temu zraszacze nie są widoczne dla otoczenia oraz nie sprawiają kłopotu podczas koszenia trawy.

Zraszacze wynurzalne dzielą się na:
• zraszacze statyczne (głowice deszczujące)
• zraszacze rotacyjne

Zraszacze statyczne (głowice deszczujące) składają się z obudów, do których należy dobrać odpowiednie dysze. Dysze mogą być statyczne lub rotacyjne.
Dysze statyczne wprowadzają w obieg wodę w postaci płaszcza wodnego w wyznaczonym obszarze. Występują w wersji ze stałym lub regulowanym obszarem zraszania. Posiadają zasięg od 1 do 5,5 m. Występują też dysze specjalne, nawadniające obszar w kształcie prostokąta.

Dysze rotacyjne wprowadzają w obieg wodę w postaci strużek wodnych obracających się w wyznaczonym obszarze działania. Występują w wersji ze stałym lub regulowanym obszarem zraszania. Posiadają zasięg od 3 do 10,5 m. Występują też dysze specjalne, nawadniające obszar w kształcie prostokąta. Ze względu na mniejszy przepływ wody, dysze rotacyjne znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim w miejscach, gdzie występuje źródło wody o małej wydajności. Zraszacze rotacyjne emitują wodę w postaci strumienia wodnego obracającego się w wyznaczonym obszarze działania. Głowica zraszacza obraca się dzięki przekładniom napędzanym przez ciśnienie wody. Występują w wersji pełnoobrotowej i sektorowej. Posiadają zasięg od 5 do 15 m.

Mikrozraszacze
Mikrozraszacze znajdują zastosowanie przy nawadnianiu rabat kwiatowych, skalniaków itp. Mikrozraszacz składa się z wymiennej dyszy i wkładki rozpryskowej, mocowanych na szpilce plastikowej o wysokości ok. 30 cm, wbijanej w grunt. Do mikrozraszacza woda doprowadzana jest za pomocą węża. Występuje szereg dysz i wkładek rozpryskowych, z których można złożyć zestaw w wersji pełnoobrotowej lub sektorowej, o zasięgu od 1 do 5,5 m.
Linie kroplujące
Znajdują zastosowanie przy nawadnianiu żywopłotów i innych nasadzeń roślinnych. Linia kroplująca to rura polietylenowa o średnicy 16 mm, z wbudowanymi kroplownikami emitującymi wodę. Kroplowniki posiadają rozstawę od 30 do 50 cm. Linie kroplujące umieszcza się wzdłuż nasadzeń roślinnych w tej samej rozstawie. Występują modele naziemne - do układania na powierzchni gruntu oraz podziemne - do umieszczenia pod powierzchnią gruntu. W modelu podziemnym zastosowane kroplowniki zabezpieczone przed zarastaniem korzeniami. Linie podzielono na modele z kompensacją ciśnienia oraz bez kompensacji ciśnienia. Kompensacja ciśnienia zapewnia stały wypływ wody z kroplowników na całej długości linii, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie dłuższych ciągów nawadniających, a także możliwość stosowania ich w terenie o zróżnicowanej rzeźbie. Nawadnianie kroplowe jest najoszczędniejszym sposobem nawadniania ze względu na brak parowania (woda dawkowania jest bezpośrednio do sfery korzeniowej roślin) oraz brak strat wody na nawadnianie między rzędami.
Kroplowniki indywidualne
To drugi rodzaj nawadniania kroplowego. Stosowane są tam, gdzie zastosowanie linii kroplującej jest nieopłacane ze względu praktycznego lub ekonomicznego, np. do nawadniania roślin w skrzyniach lub pojemnikach, roślin sadzonych w dużej i nieregularnej rozstawie itp. Kroplownik indywidualny to element emitujący wodę, wkłuwany w rurę polietylenową w dowolnym miejscu. Od rozstawy nasadzeń uzależniony jest rozstaw kroplowników na rurze. Kroplowniki indywidualne mogą być dodatkowo wyposażone w dwójniki lub czwórniki kompletne (z wężykami zakończonymi końcówkami do wbijania w grunt), za pomocą których z jednego kroplownika można rozdzielić wodę na dwa lub cztery punkty kapiące.
System Nawadniania Dokorzeniowego (RWS)
System nawadniania dokorzeniowego (RWS) przeznaczony jest do nawadniania drzew i krzewów. System ten umożliwia wodzie, powietrzu oraz składnikom odżywczym przenikać przez stwardniałą glebę i wnikać bezpośrednio do systemów korzeniowych krzewów i drzew. Poprawia to warunki ich wzrostu, uwalnia nagromadzone gazy, które mogą spowodować napięcia korzeniowe oraz sprawia, że korzenie nie przedostają się ponad powierzchnią ziemi, przez co są mniej narażone na zniszczenia. System ten jest szczególnie polecany dla obszarów zieleni miejskiej