Kilka słów o firmie

Nasza firma prowadzi swoją działalność na rynku w zakresie tworzenia studni głębinowych oraz prac hydraulicznych. Studnie głębinowe (wiercone) służą do ujmowania wód podziemnych z głęboko położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja studni zależy od głębokości i rodzaju warstwy wodonośnej, żądanej wydajności studni i sposobu poboru wody.

Wiercenie studni odbywa się w zależności od terenu sposobem obrotowo-udarowym na sucho w osłonie rur stalowych lub przy twardym podłożu sposobem obrotowym na płuczkę (dodatkowe informacje: Studnie głebinowe - metoda udarowo-obrotowa).

Oferujemy usługi skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych, domków letniskowych oraz ogródków działkowych. Odbiorcami naszych usług są także osoby prowadzące działalność rolnicza, sadowniczą oraz leśną, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na wodę. Nie ograniczamy się tylko do klientów indywidualnych, ale także współpracujemy z instytucjami i firmami, które wykorzystują znaczne zasoby wody w swojej działalności i niezbędna jest tam fachowa obsługa i konserwacja ujęcia wodnego. Oferujemy przede wszystkim oszczędność.

Zajmujemy się także wykonywaniem odwiertów pionowych dla dolnych źródeł pomp ciepła. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszyn wiertniczych , które dzięki swoim małym gabarytom są w stanie wjechać na praktycznie każdą działkę na którą możliwy jest wjazd samochodem osobowym. Jesteśmy przygotowani do wiercenia otworów do głębokość 300 m.

Odwierty pod pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością. Wiele osób docenia ekologiczny charakter tego źródła ogrzewania, bez emisji żadnych szkodliwych substancji. Dzięki temu często jest to inwestycja dofinansowywana i preferowana przez gminy. Dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt iż jest to forma ogrzewania elektrycznego, nie wymagająca żadnych dodatkowych mediów.

Park Maszyn