Dolne źródla pomp ciepła

Dolne źródło pompy ciepła Energeo – termin służy do określenia technologii dla gruntowych pomp ciepła. Dolne źródło pompy ciepła stanowi zorganizowany hydraulicznie układ przewodów rurowych tworzących wymienniki podłączone za pośrednictwem rozdzielaczy geotermalnych do pompy ciepła. Realizowany przez dolne źródło proces wymiany ciepła pomiędzy płynem wewnątrz przewodów rurowych definiowanych jako wymiennik, a ich zewnętrznym środowiskiem w postaci np. gruntu lub wody, klasyfikuje tę technologię do kategorii Odnawialnych Źródeł Energii.

Jest kompletnym systemem geotermalnym, przystosowanym do współpracy z gruntowymi pompami ciepła wszystkich producentów na świecie.


Gwarancja jakości

Technologia geotermalna Energeo:  dolne źródła ciepła stosowana jest w układach gruntowych pomp ciepła wiodących producentów od prawie 20 lat. Doświadczenie i fachowe wsparcie inwestora od projektu instalacji aż po jej realizację gwarantują poczucie bezpieczeństwa i zapewniają najwyższą sprawność inwestycji. Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów Energeo jest możliwość uzyskania na zrealizowany system certyfikatu gwarancyjnego nawet do 10 lat. O komforcie i spokoju inwestora decyduje również polisa OC Energeo obejmująca swoją ochroną szeroki zakres okoliczności towarzyszących realizacji systemów geotermalnych w Polsce i na świecie.

System Energeo uzyskał rekomendacje m.in. takich koncernów jak AlphaInnoTech, Daikin, Danfoss, Glen Dimplex, Nibe, Ochsner i Viessmann. Produkt jest od wielu lat dystrybuowany w Europie , w tym na rynkach Szwecji, Danii, Finlandii, Anglii, Szkocji, Włoch, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy oraz Rosji, Ukrainy i Białorusi.

O wysokiej jakości systemu Energeo decyduje użycie sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań. Sondy geotermalne oraz wymienniki poziome wykonane są z najnowszej generacji polietylenu wysokiej gęstości o zwiększonej odporności na pękanie – tzw. PE 100 RC (z ang. crack resistant). Deklarowana żywotność tej klasy produktu to wg wszelkich badań laboratoryjnych co najmniej 50 lat.

Dodatkową zaletą wykorzystania technologii Energeo jest skonfigurowanie systemu w ramach współpracy z rekuperacją – wentylacją mechaniczną WindMaker. Dzięki, czemu uzyskujemy bezkonkurencyjną regenerację dolnego źródła ciepła przy jednoczesnym chłodzeniu obiektu w sezonie letnim.

HDPE RC STANDARDEM MATERIAŁOWYM DLA SYSTEMU ENERGEO

Postęp nowoczesnych technologii powoduje, że oferowana na rynku gama przewodów rurowych z PE do zastosowań dla instalacji ciśnieniowych w branży geotermalnej okazuje się w wielu przypadkach niewystarczająca, co spowodowane jest odmiennymi uwarunkowaniami środowiskowymi i montażowymi dla tego typu rozwiązań.

Chcąc sprostać potrzebom naszych klientów, zapewniając jednocześnie dostęp do najnowocześniejszych technologii wspierających bezawaryjne działanie systemu ENERGEO, staramy się zwiększać jakość oferowanych przez nas produktów. Efektem tych działań jest zastosowanie w naszym systemie dolnych źródeł ENERGEO układu przewodów rurowych wykonanych z nowej generacji materiałów - HDPE RC (High-density polyethylene Resistant to Crack).

Do produkcji tych materiałów wykorzystujemy najwyższej jakości polietylen ze specjalną strukturą polimerów o zwiększonej sile i ilości molekuł oraz wysokiej gęstości, charakteryzujący się wyższą odpornością na nacisk punktowy, wykazujący jednocześnie najwyższy opór przeciw powolnej propagacji pęknięć (RC), w porównaniu do tradycyjnie stosowanego HDPE 100. W zastosowanych w systemie ENERGEO materiałach HDPE RC tego typu zjawiska zostały praktycznie wyeliminowane. Wytrzymałość materiałowa HDPE RC na obciążenia i odprężenia, będące nieodłącznym procesem wynikającym zarówno z założeń funkcjonowania tego typu instalacji, jak i zachodzącymi na etapie składowania, transportu i montażu, gwarantuje długoletnią żywotność i niezawodność pracy systemu ENERGEO.

W praktyce odporność na powolną propagację pęknięć jaką gwarantuje zastosowanie technologii HDPE RC staje się niezwykle istotna, ze względu na często obserwowane sytuacje sprzyjające powstawaniu tego typu uszkodzeń. Takimi, jak naciski punktowe, powstające w skutek bezpośredniego kontaktu zewnętrznej powierzchni przewodu rurowego z twardym lub ostrym fragmentem skalnym znajdującym się w gruncie oraz zarysowania powierzchni powstałe na skutek niewłaściwego składowania na placu budowy, czy też uszkodzenia powstające podczas samego montażu rur ciśnieniowych w ośrodku gruntowym. Do dodatkowych zalet wykorzystywanych materiałów istotnych z punktu widzenia instalacji geotermalnych jest jego zwiększona odporność chemiczna.

Zastosowanie najwyższej jakości układu przewodów rurowych HDPE RC powoduje, że oferowany przez nas system ENERGEO gwarantuje optymalną współpracę z ośrodkiem gruntowym oraz z krążącym medium, sprawdzając się w każdych warunkach gruntowo-wodnych.

Zalety sytemu ENERGEO opartego o standardy HDPE RC:

-duża odporność na uderzenia, powstające zarówno podczas transportu, jak i instalacji przewodów rurowych

- duża odporność na powolną propagację pęknięć i obciążenia punktowe spowodowane m.in. naciskiem fragmentów skalnych na wymiennik znajdujący ośrodku gruntowym

- Wysoka odporność chemiczna, zarówno na działanie wód gruntowych i podziemnych, jak i krążącego wewnątrz medium

- Odporność na korozję i zarastanie osadem, gwarantująca niezmienne parametry przewodów rurowych

- Odporność termiczna na podwyższoną oraz ujemną temperaturę (możliwość przesyłu roztworów niskotemperaturowych np. HENOCK bądź innych mediów krążących w układzie)

- Szczelny system połączeń zapewniony dzięki najdoskonalszej z metod montażu stosowanej w instalacjach rurowych – polifuzji termicznej

- Możliwość montażu bez obsypki piaskowej

- Kompatybilność z klasycznymi przewodami rurowymi HDPE

- Długoletnia niezawodność i żywotność instalacji


Zastosowanie w systemie ENERGEO nowoczesnych materiałów HDPE RC gwarantuje większe bezpieczeństwo, ekonomikę eksploatacji oraz niezawodność pracy dolnego źródła.

System ENERGEO wykonany w standardzie HDPE RC to pewność długoletniej i bezawaryjnej pracy.

Wymienniki geotermalne pionowe
Główny element geotermalnej instalacji dolnego źródła do gruntowych pomp ciepła, zbudowany z jednej lub dwóch par przewodów rurowych wykonanych w technologii HDPE100 RC, wypełnionych wodnym roztworem glikolu (HENOCK), zakończonych głowicą (np. GEO FF PRO+) o określonej konstrukcji.

Głębokość oraz ilość wymienników pionowych zależy od warunków geologicznych. W celu dokładnego oszacowania ilości ciepła, jakie można pobrać z gruntu warto odnieść się do badań TRT. Metoda echa termalnego (z ang. Thermal Response Test) pozwala na precyzyjne określenie efektywności pracy wymiennika pionowego dolnego źródła ciepła, z uwzględnieniem konstrukcji sondy oraz zastosowanego materiału wypełniającego. Jedną z głównych zalet sond pionowych jest oszczędność miejsca pod zabudowę, co pozwala stosować tego typu źródło ciepła np. dla budynków szeregowych, bliźniaczych, itp..

Odwierty mają z reguły głębokość od 30 do 270 m. Poprawnie zaprojektowany i wykonany wymiennik pionowy realizuje sprawnie proces wymiany ciepła.

W ofercie systemu ENERGEO znajdują się cztery rodzaje wymienników pionowych:

Sondy geotermalne z głowicą typu GEO FF PRO+ w wykonaniu 2-rurowym (HDPE100 RC);

Sondy geotermalne z głowicą typu GEO FF PRO+ w wykonaniu 4-rurowym (HDPE100 RC);

Sondy geotermalne GEO TURBO ORIGINAL w wykonaniu 2-rurowym (rury radialne HDPE100 RC intensyfikujące wymianę ciepła);

Sondy geotermalne GEO TURBO ORIGINAL w wykonaniu 4-rurowym (rury radialne HDPE100 RC intensyfikujące wymianę ciepła).