Studnie rozdzielaczowe ALTRA SCANDIC

Altra Scandic 5

 

Najnowsza generacja rozdzielaczy geotermalnych w instalacji hydraulicznej dolnego źródła gruntowych pomp ciepła. Zamontowane na trwale w czarnej obudowie tworzywowej tzw „studni rozdzielaczowej”. Miejsce posadowienia / montażu: na zewnątrz budynku , zakopane w ziemi. Możliwość podłączenia od 6 do 18 wymienników gruntowych. Materiał: PEHD 100 RC. Sekcje zasilające i powrotne wychodzą na jednym poziomie i są ułożone parami obok siebie. Umożliwiają podłączenie przewodów wymiennika (rur rozprowadzających) w sposób bezkolizyjny, zapobiegający krzyżowaniu wokół studni kolektorowej. 

Studnia posiada unikatową konstrukcję dającą możliwość demontażu górnego komina w celu prowadzenia czynności serwisowych.

 

Studnia może być wykonana w poniższych wariantach:

 

Rotam lin aspol

 

Z rotametrami liniowymi:  rotametry na sekcjach zasilających (w kierunku pompy ciepła), zawory na sekcjach powrotnych . Zadaniem rotametrów jest równoważenie układu hydraulicznego poprzez regulację przepływu na każdej sekcji - z możliwością odcięcia (zamknięcia). Zakresy przepływu rotametrów linowych: 2-12, 8-38, 20-70 dm3/min

 

rotametr katowy

 

Z rotametrami kątowymi RT:  rotametry na sekcjach zasilających, zawory na sekcjach powrotnych. Zadaniem rotametrów jest równoważenie układu hydraulicznego poprzez regulację przepływu na każdej sekcji - z możliwością odcięcia (zamknięcia). Zakresy przepływu rotametrów kątowych: 5-50 dm3/min. 

 

Zawor black

 

Z zaworami: zawory na sekcjach zasilających, zawory na sekcjach powrotnych. Zawory montowane są powrocie każdej sekcji. W zależności od wybranej wersji mogą być także zastosowane na zasilaniu. Rozwiązanie daje możliwość odcięcia przepływu na każdej sekcji.