Rozdzielacze zbiorcze

Wraz z rozwojem rynku gruntowych pomp ciepła coraz częściej w zakresie rozważań projektowych i wykonawczych pojawia się zagadnienie instalacji dużych mocy. Należy   zdefiniować w tym miejscu, że mówimy szacunkowo o instalacjach powyżej 50kW mocy grzewczej i często przekraczającej moc 1MW.

W przypadku instalacji dużych mocy układ dolnego źródła ciepła bazuje na złożonej konfiguracji hydraulicznej, gdzie często łączna projektowana długości wymiennika wynosi dziesiątki kilometrów przewodów rurowych zainstalowanych w gruncie. Dla prawidłowego zrównoważenia układu, jak również dla zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy instalacji zalecanym rozwiązaniem są studnie i szafki rozdzielaczowe Energeo. Jednak w sytuacji, gdy ilość projektowanych sekcji kolektora  przekracza możliwości największej z oferowanych standardowo studni (Spider MAXI – 32 sekcje) proponowanym rozwiązaniem uzupełniającym są studnie oraz rozdzielacze kaskadowe.

Studnie dużych mocy pozwalają na wstępny rozdział czynnika niskokrzepnącego na poszczególne projektowane pola wymienników dolnego źródła. Standardowo umożliwiają odcięcie każdego z pół układu  osobno, co ułatwia przeprowadzenie procedur budowlanych, jak również wykonanie czynności serwisowych. Dodatkowo studnie kaskadowe dostępne są w wersji z przepływomierzami pozwalającymi dokonanie nastaw wstępnych dla poszczególnych studni rozdzielaczowych projektowanego źródła ciepła. W ten sposób gwarantujemy optymalny rozdział czynnika i zrównoważoną eksploatację zasobów cieplnych zgromadzonych pod powierzchnią Ziemi.

Studnie dużych mocy dostępne są zarówno w komorach Giga DUO (zasilenie i powrót w jednej komorze, max. 4 sekcje), komorach Giga UNO (zasilenie w jednej komorze, powrót w oddzielnej komorze, max. 6 sekcji) jak i w niezabudowanych rozdzielaczach zbiorczych.

Na specjalne zamówienie dostępne układy o indywidualnej konfiguracji hydraulicznej.